Vợ bán thân để trả nợ giúp chồng

Một vấn đề chưa biết phát sinh. Bây giờ phải làm sao, tôi nghĩ nhà chú Rasik ở gần đây và tôi sẽ đến đó bảo con trai chú ấy đưa tôi đến nhà tôi. Đẩy xe đạp bằng cách nào đó đã đến nhà anh. Rasik Chacha hơn tôi 25 tuổi, nhưng về mặt quan hệ, anh ấy giống như anh họ xa của tôi. Con trai của anh ấy, có vẻ như là cháu trai của tôi…anh ấy đã có một cuộc hôn nhân tình yêu 2 năm trước. Trời tối và tôi đổ mồ hôi đầm đìa đẩy xe dù trời lạnh. Tôi bấm chuông cửa nhà anh. Không có câu trả lời trong đó. Sau khi chờ đợi một lúc, tôi bấm chuông cửa một lần nữa, nhưng vẫn không có câu trả lời.