Vì quá tin vào bạn trai nên em nữ sinh đã bị bán đứng

Cả hai chúng tôi đứng dậy và tiến đến bàn ăn và ngồi vào chỗ của mình. Jennifer bắt đầu phục vụ bữa ăn. I-Jennifer… bạn đang nói gì vậy! Jennifer – cái gì? Hai tuần nữa tôi sẽ đi Ấn Độ … vậy tại sao các bạn không đi với tôi? Jennifer – Tôi cũng muốn đến Ấn Độ … nhưng tôi phải xem. Jack- Chalo na babe … Em sẽ không bao giờ có cơ hội khác như thế này. Tôi – sẽ rất vui. Jennifer – Đưa chúng tôi đến Ấn Độ. Tôi không. Jennifer- Tôi phải đi bao nhiêu ngày? Jack – Hãy nói cho tôi một bí mật. Tôi-Tôi cần phải đi nghỉ ít nhất 2 tuần. Jennifer – Quá nhiều. Tôi phải đi du lịch đến Ấn Độ … nó mất nhiều thời gian. Jack Dunn … sẽ đi trong hai tuần.