Tranh thủ giờ nghỉ trưa đóng gạch cùng đồng nghiệp