Tiếp tục là em Anna Gấu 33 học sinh hư đang hot

Khi cô ấy quay sang tôi, Akash cởi áo ngực sau lưng. Sau đó, Sah kéo Jiya Mem. Akash ra hiệu cho anh ta quỳ xuống. Jiya nhìn tôi. Gặp tôi, anh lại nhìn trời. Tôi có thể hiểu Chúa Akash muốn gì bây giờ, cử chỉ của ông ấy. Lúc này, cả con cặc của Ngài Akash và của tôi đều căng thẳng. Theo lệnh của Akash, Jiya khuỵu xuống. Akash cởi quần đùi. Sora trở nên hoàn toàn khỏa thân từ bên dưới và con cặc nhảy ra và bắt đầu treo. Nhìn thấy Ngài, tôi cũng cởi quần đùi ra. Cả hai chúng tôi bây giờ đều khỏa thân. Gia cầm con cặc trên đầu đẩy qua đẩy lại mấy cái rồi mới cho vào miệng.