Thầy có muốn làm tình với em sau giờ học không?

Tôi đến văn phòng của anh ấy để đón anh ấy. Tôi đưa anh ta vào xe và đi ra ngoài cho anh ta xem căn hộ. Cô ấy ngồi ghế trước với tôi và trông rất gợi cảm. Tôi đã không thể kiểm soát bản thân mình. Tôi nên làm gì nếu tôi cố đón cô ấy và đánh cô ấy … Đó là SDO thưa bà. Tôi chỉ giữ bình tĩnh và… tiếp tục lái xe. Tôi mở xe trong bãi đậu xe và nói với Bà – Nào Bà ơi … Tôi sẽ chỉ cho bà. Tôi đã cho anh ấy xem căn hộ của tôi. Anh ấy yêu nó và nói cảm ơn bạn. Vì vậy, tôi nói “Đừng đề cập đến …” và nói rằng không cần thiết phải làm vậy.