Tâm hồn căng tròn tuyệt đẹp của gái mới lớn

Con ma này muốn cái quái gì vậy? Sheikh – Làm sao tôi có thể ngăn cản ngài, thưa ngài, hãy tự làm một số jugaad. Balram – Hmm… Có vẻ như tôi sẽ phải tìm cách bắt con ma này… Nhưng nếu tôi đang lâng lâng, tôi nên nghĩ về điều gì đó. Các tù trưởng – Chúng tôi có nhiệm vụ làm nhẹ bớt gánh nặng của các bạn. Bạn là khách của tôi tối nay. Ăn tối tại Kothi…và những gì tiếp theo là bạn sẽ nhận được thứ gì đó bạn chọn ở đó. Balram- Wow, có chuyện gì vậy, thưa ngài. Anh thật tốt bụng, cứ chăm sóc bọn em thế này đi. Khi đó, chúng tôi cũng sẽ phục vụ bạn một cách nhiệt tình. Khi thời gian đến, Trưởng nhìn Kalou. Kalu đã nói với Sheikh mọi thứ, và Kalu đã đi thẳng đến Harry.