SSIS-334 Anh chàng số hưởng được đụ Saika Kawakita

SSIS-334 Anh chàng số hưởng được đụ Saika Kawakita, Sau một thời gian, cả hai chúng tôi đến Pace. Cô ấy nói đây là quận gì? Tôi nói Tôi thậm chí không biết. Cô ấy nói hãy ra khỏi đây, tôi nghĩ vậy thật kỳ lạ. Nơi này thật bẩn thỉu. Tôi nói Tôi thích gặp gỡ mọi người cho tôi xem. Cô ấy không nói gì cả. Cô ấy ăn mặc hở hang đến nỗi mọi người đàn ông đều nghĩ rằng cô ấy xấu xa. Tôi cố tình lấy anh ấy ra khỏi tôi. Anh ấy không biết tôi đang ở đâu. Tại Land Bazaar, giờ buổi tối là giờ làm việc hoàn toàn. Tôi cố tình để anh một mình và nhìn anh từ xa.