Sinh viên đại học năm cuối cần tiền và sự đánh đổi

Riya đã đặt trước cho tôi 24 giờ một ngày, vì vậy nhiệm vụ của tôi là làm hài lòng Riya bằng cách chịch cô ấy bất cứ khi nào cô ấy muốn. Sau đó, tôi chia tay anh ấy vào ngày hôm sau. Anh hẹn gặp em lần sau. Khi tôi chuẩn bị ra về, anh ấy ngắt lời tôi – bạn có muốn xin một món quà không? Tôi nhìn anh và hỏi – dù sao thì anh cũng đã cho tôi quá nhiều rồi. Chúng ta có thể nói gì về món quà ngay cả sau này? Cô cho biết – món quà này không phải tiền mặt cũng không phải hiện vật. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Vì vậy, cô ấy nói – lần tới tôi sẽ lấy gói niêm phong của mình.