Sinh viên bỏ đại học để theo nghề đóng phim người lớn

Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy. Cô tiếp tục hôn anh. Nhấn núm vú của anh ấy, tôi đẩy con cặc của tôi vào âm hộ của anh ấy. Lần đầu tiên con cặc của tôi trượt. Tôi lại đưa con cặc của mình vào và lần này tôi đẩy mạnh vào âm hộ của anh ấy. Nhưng cú đẩy quá mạnh khiến cô bất ngờ rên rỉ. Tôi lại làm như vậy và lấy nguyên một con cặc ra khỏi âm hộ của anh ấy. Sau đó tôi nghỉ việc. cô ấy bắt đầu nhìn tôi Con cặc của tôi đã ở trong âm hộ của anh ấy và anh ấy đã điều chỉnh con cặc của mình trong âm hộ của anh ấy. Cô ấy nói – làm ngay bây giờ tại sao nó dừng lại?