Quán rượu thiên đường phục vụ tình dục cho đàn ông

Ngày nay chúng ta có toàn quyền tự do. Mối quan hệ mẹ con là vì quyền tự do tình dục này. Tôi Đã Hiếp Mẹ Tôi Ba Lần Trong Hai Giờ. Sau đó, người mẹ kiệt sức và lăn ra ngủ. Sau đó, mẹ chồng tôi gọi tôi lên phòng. Phòng của anh ta cách đó một phòng. Khi tôi đi đến chỗ anh ta, mẹ chồng tôi nói – Tôi cũng muốn tận hưởng tình dục. Tôi đã nói – vậy thì tôi không dành cho bạn. Khi tôi rút con cặc ra đưa cho mẹ chồng thì mẹ chồng tôi mới bắt đầu bú cặc cho tôi. Lần thứ tư thì con cặc của tôi đã vào trong cái lỗ và lần này thì con cặc của tôi bắt đầu đau.