Nửa đêm nứng lồn nhắn tin rủ bạn gái cũ đi nhà nghỉ

Nửa đêm nứng lồn nhắn tin rủ bạn gái cũ đi nhà nghỉ, Bắt đầu từ tháng sau, Lara cũng sẽ bắt đầu lấy sữa từ nhà của chúng tôi và để đổi lấy sữa, anh ấy sẽ gửi rơm cho trâu. Đôi khi tôi, đôi khi mẹ tôi mang rơm từ kho sau cửa hàng của bà để lấy rơm. Nhưng có một điều Lara luôn đến lấy sữa vào buổi sáng. Khi bạn ngồi ôm con trong tay để vắt sữa và khi bạn ngồi trên núm vú căng, cơ thể bạn sẽ vẽ một vòng tròn lớn. Tất nhiên tôi còn trẻ, nhưng tôi hiểu rõ điều này. Giống như Lara đang nhìn mẹ mình. Nếu gáy mẹ thì có thể thấy rõ tấm lưng trắng ngần của mẹ.