Nữ y tá xinh đẹp cực dâm và những bệnh nhân số hưởng

Cảm ơn Chúa của tôi. Tôi không được phép biết những chi tiết này với cô thư ký phóng đãng và phục tùng của anh ấy. ** Tôi là một người hạnh phúc cả ở nhà và tại nơi làm việc. Trên thực tế, tôi không mong đợi đạt đến những thái cực này với một người phụ nữ. Tôi là người đầu tiên ngạc nhiên tôi đoán là do may mắn . Tôi không muốn bị gọi là đại trượng phu vì đây là mối quan hệ hoàn toàn tự do và cô ấy có thể bỏ tôi bất cứ lúc nào. Điều làm tôi phấn khích nhất không phải là cơ thể xinh đẹp của nô lệ của tôi, mà là sự vâng lời hoàn toàn của cô ấy.