Nữ sinh địt nhau với chủ để trả tiền thuê phòng trọ

Cô ấy bắt đầu nói rằng cô ấy cần mang một số hàng hóa từ chợ. Tôi đã nói đồng ý với anh ấy mà không cần suy nghĩ thêm. Tôi chỉ muốn bắt được anh ta bằng cách nào đó. Tôi đã mang hàng cho anh ta. Khi tôi giao hàng và bắt đầu quay lại, cô ấy nói – đợi đã, đi lấy nước. Ngay khi tôi nói vậy, tôi dừng lại. Sau đó tôi ngồi ở nhà anh ta và bắt đầu uống nước. Cô ấy bắt đầu hỏi – bạn đang làm gì cả ngày? Tôi nói – Tôi đang học. Sau đó tôi hỏi về cô ấy, cô ấy nói rằng cô ấy sống ở đó một mình. Chồng cô ấy sống ở bên ngoài. Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng ngay lúc đó con bé.