Nữ sinh cấp 3 hoàn cảnh khó khăn cần học phí và cái kết