NSFS-056 Cắm trại 2 đêm 3 ngày chỉ toàn địt nhau

NSFS-056 Cắm trại 2 đêm 3 ngày chỉ toàn địt nhau, Rajsekhar cũng trở nên thân thiết, và ông cũng rống lên ầm ĩ,Gurvar, Toàn thân tôi bắt đầu tê liệt, và các cơ bắp của âm đạo của tôi bắt đầu hợp đồng. Tôi nghĩ tôi đi tiểu rất đau, nhưng tôi muốn dừng nó lại. Nhưng điều đó là không thể. Các tĩnh mạch ở âm đạo, đùi, cánh tay và bụng trở nên cứng. Nhưng do dương vật gõ liên tục, dòng chảy trong cơ thể tôi không thể ngừng lại được, và tôi bắt đầu run lên. Bất chấp cú đánh vào dương vật của tôi, tôi giữ Rajasekhara bằng tất cả sức mạnh của mình, âm đạo của tôi tiếp tục va vào dương vật của tôi.