Những bà nội trợ hứng tình thích dụ dỗ người khác

Tôi nói – Mẹ ơi, nếu mẹ không cho con đụ mẹ thì con chỉ cần nhìn là có thể làm được việc. Mẹ nói – xóa nó đi trước. Nếu bất cứ ai nhìn thấy điều này, nó sẽ là một mớ hỗn độn. Tôi nói – Tôi sẽ không làm điều đó, ai sẽ thấy. Video này sẽ được giữ kín với tôi. Cô ấy nói—yêu cầu con trai cô ấy xóa video. Tôi nói – nếu bạn để tôi đụ âm hộ của bạn, tôi sẽ rút nó ra … Vội gì? Bây giờ chúng tôi sẽ ở lại trong một tuần. Sau đó tôi đi tắm rửa. Tôi có thể nghe thấy mẹ và Rakhi. Mama nói Rakhi, tất cả các bạn đang làm sai. Rakhi Didi nói – tôi nên làm gì đây…con trai bà từ lâu đã muốn đụ bà ngay cả khi nó bỏ bạn gái.