Nhân viên massage số hưởng được chịch khách nữ cực ngon

Tôi đến nhà ga đúng giờ. Tôi chỉ có một túi và một chỗ ngồi trong tên hành lý. Chuyến tàu đến đúng giờ và trong vòng 10 phút nó đã chật cứng như thể tất cả các chuyến tàu khác đã bị hủy. Giường của tôi ở tầng 2, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc ngồi xuống một lúc và lên giường tầng 2 cho đêm. Tuy nhiên, có quá nhiều người để ngồi. Chuyến tàu đã chậm 10 phút so với lịch trình và trời bắt đầu đổ mưa gần Ghaziabad, khiến đám đông càng thêm đông đúc. Chuyến tàu lại bắt đầu. Khi TTE đến, mọi người bắt đầu xuất trình vé của họ. Tôi phải đối đầu với Susu ngay khi vừa bước xuống giường.