Người yêu dâm đãng cứ phải dùng sextoy mới chịu

Bây giờ tôi yêu cầu Thảo đến Madhu. Bởi vì Madhu đã buộc một dương vật giả vào âm hộ của cô ấy. Thảo không thấy điều này. Madhu đến chỗ Thảo và đút dương vật giả vào âm hộ của cô ấy. Vì vậy, Thảo đã bị sốc. Khi Thảo ra tay, Madhu đã nhét dương vật giả vào âm hộ của Thảo. Ở đây, tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội. Cho đến bây giờ, tôi đã kích thích bằng cách đút cặc vào lỗ đít của Thảo. Mông của Thảo chưa được đụ nhiều nên hông vẫn còn căng. Mông của Thảo đau vì con cu to của tôi, nhưng tôi không thể ngừng co giật trên mông cô ấy. Mặt khác, dương vật giả bằng nhựa cũng xuất hiện trong âm hộ của cô ấy.