MRSS-120 Say rượu nên cô nàng đã về nhầm nhà

MRSS-120 Say rượu nên cô nàng đã về nhầm nhà, Tôi đã có một vài cuộc thảo luận với Vikas nên không có chuyện như vậy giữa chúng tôi. Đó là ngày bố chồng tôi không ở nhà tôi. Lúc đó, tôi đang ở trong phòng tắm để tắm. Tôi quên khóa cổng chính từ bên ngoài. Khi tôi lần đầu tiên bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm, tôi thấy Bikas đã đến. Nhìn thấy họ, tôi đã sợ hãi một lần và sau đó bắt đầu ẩn thân và nói khi nào bạn đến Anh ta nói Tôi mới đến cách đây không lâu. Khi tôi đến, cổng chính của ngôi nhà đang mở, không có ai trong nhà.