Mối tình học đường giữa học trò và cô giáo

Vì vậy, chồng tôi, Mado đôi khi sẽ ở lại thị trấn với một người bạn. Tôi ở cùng làng với mẹ chồng. Mẹ chồng chăm sóc tôi mà không nghĩ rằng tôi ít tuổi hơn con gái bà mà chỉ là mẹ chồng tôi thôi. Một ngày nọ sau một năm, mẹ chồng tôi nói với tôi rằng bây giờ tôi nên nghĩ đến việc thăng quan tiến chức. Tôi lo lắng về thực tế là bản thân chúng ta phải tiếp nối dòng dõi. Tôi đã kể hết cho mẹ chồng nghe. Tôi cũng nói với anh ấy rằng Mado thường về nhà vào đêm muộn. Đôi khi tôi mệt mỏi đến nỗi tôi lăn ra ngủ ngay khi vừa đến nơi.