MIAA-426 Bạn thân cố tình không mặc áo ngực Tojo Natsu

MIAA-426 Bạn thân cố tình không mặc áo ngực Tojo Natsu, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã làm với anh ấy những gì mà mọi người đã làm với anh ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy rất tội lỗi về bản thân. Nhưng khi điện thoại của cô ấy đến, cô ấy đã đổ chuông rất nhiều. Cô ấy nói Amit, đây là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nói Đoàn Tôi không có quan hệ tốt với bạn. Tôi đã làm những gì mọi người đã làm với bạn. Về điều này, Đoàn nói bất cứ điều gì xảy ra, nó đã xảy ra theo ý muốn của cả hai chúng tôi. Bạn sẽ đưa tôi đi đâu đó và đụ tôi. Tin tôi đi, Amit, tôi rất Hạnh phúc.