Lần đầu tiên thử cảm giác ấy thật tuyệt

Một thanh niên mới đã đến. Con cặc bắt đầu trồi lên. Khi tôi nhìn thấy các thiếu nữ đến và đi, trái tim tôi bắt đầu run lên. Tôi đang tìm một cái máng có thể cho nước của con cặc chảy ra qua cái máng. Đôi mắt tinh tường của tôi vừa bắt gặp một chị sống cùng xóm. Didi đã sống trong khu phố của tôi ngay từ đầu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhìn nó bằng đôi mắt trong sáng. Nhưng bây giờ khi con cặc của tôi bắt đầu dựng đứng, suy nghĩ và thái độ của tôi bắt đầu thay đổi. Những gì đã từng là em gái với tôi… bây giờ cô ấy bắt đầu cảm thấy mình giống như một món hàng để đụ.