Lần đầu thử cảm giác ấy của cô trợ lý

Xem phần còn lại. Hôm nay là đêm thứ 3 của tôi với mẹ Raghu. Raghu chỉ đến trong bốn ngày. Tôi biết rằng nếu Raghu bỏ đi và tôi đến muộn, sẽ rất khó để bắt được đôi bàn tay đỏ hỏn của mẹ tôi. Đó là lý do tại sao tôi tâm sự với Raghu vào buổi tối và nói – nghe này … bạn nên làm như mẹ bạn nói. Tôi đưa cho anh ta thêm 50 rupee. Tôi cũng đã cảnh báo với cô ấy rằng ngay cả khi tôi nói với cô ấy về kế hoạch này, tôi sẽ không cho cô ấy bất kỳ khoản tiền nào trong tương lai. Sau khi giải thích với Raghu, tôi bắt đầu lên kế hoạch tô màu cho buổi tối của mình.