Làm tình với chồng không thỏa mãn và cái kết

Làm tình với chồng không thỏa mãn và cái kết, Tôi nói – đừng bận tâm, cứ cầm lấy. Tôi rút ra một điếu thuốc và đưa cho anh ta. Tôi cũng hút thuốc cho chính mình. Khi tôi cố gắng lấy ra một chiếc bật lửa để châm một điếu thuốc, không có bật lửa trong túi của tôi. Cô ấy nói – chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói – không có bật lửa nào cả. Cô ấy nói – lẽ ra sẽ giữ nó bên mình. đến. Tôi đến căn hộ của anh ấy. Sau khi vào trong, cô ấy châm một điếu thuốc, bước ra và châm lửa cho tôi. Anh ta châm một điếu thuốc và nói, bạn có thể vào trong uống nước cho thoải mái.