Không thể cưỡng lại sức hút từ bộ quần áo gợi cảm đó

Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi không thể nói gì với anh ấy. Thành thật mà nói, tôi cũng có một chút sợ hãi. Hôm đó tôi mang một số đồ chơi từ Sima về nhà. Ngay cả khi tôi về nhà, tất cả những gì tôi có thể thấy là cặp mông đầy đặn của cô ấy. Tôi đã đến cửa hàng của anh ấy một lần nữa vào ngày hôm sau. Tôi cũng đã mua hai món đồ chơi vào ngày hôm đó và đụ tuổi trẻ đang phấn khích của cô ấy bằng đôi mắt xác thịt của mình. Bằng cách này, tôi đã đến cửa hàng của anh ấy mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp. Một ngày nọ, Tư Mã nói – bạn thấy gì ở tôi? Cô ấy nói một cách giận dữ … vì vậy tôi đã sợ hãi, nhưng không nói gì.