Không ngờ em lại dễ dãi đến như vậy

Đồng thời, bạn của dì tôi cũng nói rằng cô ấy nên có thai. Dì bảo cô ấy sẽ gửi cho tôi. Cô tôi đã nói chuyện với tôi và cho tôi biết. Cô của họ tên là Nigar. Dì đã gửi cho tôi một bức ảnh của tôi cho Dì nigaar … và gửi cho tôi một bức ảnh của Dì nigaar. Trái tim tôi đã bị hư hỏng bởi vẻ đẹp của dì Nigal. Có lẽ ngay cả khi tôi đã đính hôn trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi cũng sẽ không thể thiết lập được những điều tốt đẹp như vậy. Nhưng ở đây, một cái gì đó đang diễn ra miễn phí, và rất nhiều điều tốt đẹp sẽ thành công. Gặp dì Nigger dường như đã thay đổi cuộc đời tôi.