Khó có thể kiềm chế khi thấy cặp mông bự của cô ấy

tôi không thể chia sẻ tất cả những biến cố của cuộc đời mình với bất kỳ ai. Chính vì vậy tôi đã chọn con đường tự sự. Đây là sự hỗ trợ duy nhất của tôi. Khi tôi lần đầu tiên bước đi trên con đường này, hoặc khi thời gian và vận may cho phép, hoặc khi Chúa khiến con trai tôi phạm phải tội lỗi này, tôi đã rất lo lắng về tất cả những điều này. Ngược lại, con trai tôi, Akash nói rằng nó phải làm một số việc tốt trong kiếp trước để có cơ hội sống một cuộc đời như vậy với tôi. Anh ấy nói bây giờ anh ấy không cần bất cứ thứ gì khác. Con trai tôi khăng khăng rằng tôi nên ở bên nó.