Khách du lịch được massage kích dục lên đỉnh

Cô ấy cũng hiểu ý tôi. Anh ấy vẫn hỏi tôi – tiền lãi sẽ được tính là bao nhiêu? Tôi đã nói với Khiêm – bạn phải đụ tôi. Khi nghe thấy điều này, cô ấy tức giận đứng dậy và nói lớn – bạn nói gì vậy? Tôi không như vậy. tại sao bạn nghĩ tôi là một con điếm Ai sẽ cúi đầu trước bất cứ ai vì tiền? Bao giờ tự hỏi ý bạn là gì khi bạn nói điều đó với tôi? Sau khi nghe những gì anh ấy nói, tôi ngừng nói. Tôi nghĩ bây giờ cô ấy sẽ nói với mọi người. Tôi chắp hai tay lại và nói một câu đùa trước mặt anh ấy. Xin đừng nói với bất cứ ai về điều này. Trong năm phút, anh ấy nói tôi rất tệ.