JUL-568 Vợ đi cắm trại để rồi bị hiếp tập thể

JUL-568 Vợ đi cắm trại để rồi bị hiếp tập thể, của tôi đang dần tăng lên. Con cặc của tôi muốn âm hộ. Minh thấp hơn tôi. Cô ấy phải cao 4 feet 8 inch. Ngày nào cô ấy cũng mặc quần áo như thế này khiến con cặc của tôi ngứa ngáy. Trái tim tôi muốn ôm nó và hôn nó, nhưng tôi sợ rằng tất cả các raita sẽ lây lan bởi vì bà tôi sống trong ngôi nhà và nơi Minh đã la hét. Vì vậy, tôi đã không làm gì cả. Con cặc của tôi muốn âm hộ. Minh thấp hơn tôi. Cô ấy phải cao 4 feet 8 inch. Ngày nào cô ấy cũng mặc quần áo như thế này khiến con cặc của tôi ngứa ngáy.