IPX-850 Mưa bão không về nhà được phải ngủ cùng đồng nghiệp

IPX-850 Mưa bão không về nhà được phải ngủ cùng đồng nghiệp, Ngón tay út của Thảo của tôi là năm feet bốn inch. Mặc dù chiều cao của tôi hơn thế này. Tôi cao khoảng năm feet bảy inch. Tôi trông rất tuyệt. Chỉ có ba chúng tôi sống trong nhà của tôi. Tôi và bố mẹ tôi. Đây là khoảng một ngày mà không có ai ở trong nhà của tôi. Hôm đó bố mẹ tôi đi làm ở làng khác, lẽ ra phải đến vào ngày hôm sau. Tối hôm đó không có ai trong gia đình tôi nấu ăn nên mẹ tôi đã nhờ mẹ của Pinky chăm sóc cho tôi. Vì ở nhà một mình nên ngồi ở nhà cũng thấy chán. Tôi đi chơi cricket vào ban ngày.