IPX-657 Lần đầu về nhà người yêu mà đã bị gạ tình

IPX-657 Lần đầu về nhà người yêu mà đã bị gạ tình, Cô ấy nói Tôi nấu ăn. chúng ta đồng ý. Bây giờ tôi phớt lờ anh ta trước mặt anh trai anh ta. Tôi cũng chưa gặp anh ấy. Khi thức ăn đã sẵn sàng, chúng tôi ăn thức ăn. Khi tôi và Pramod đang nói chuyện, cô ấy bắt đầu nói chuyện trên đường đi. Tôi đã có một vài cuộc trò chuyện với cô ấy. Vì vậy, tôi nói đọc và nó lặp lại. Tất cả chúng tôi bắt đầu đọc. Một giờ sau, anh trai cô đã ngủ say. Còn bây giờ, chỉ có anh ấy và tôi là người tỉnh táo. Tôi hỏi anh ấy một câu hỏi và bắt đầu tự đọc. Tôi đã cố gắng hết sức để không chạm vào anh ấy.