Idol Kaa_Mii xinh quá xem hoài không chán

Anh ấy nói với tôi – sau đó bạn đi đến thành phố từ đây. Tôi lắc đầu. Anh ấy nói – có thể cả tôi và đối tác kinh doanh của tôi sẽ đến thăm thành phố của bạn. Tôi sẽ gọi cho bạn khi bạn đến, bạn có thể đưa Amita đến khách sạn của chúng tôi vào buổi sáng và đưa cô ấy vào buổi tối. Tôi chắp tay và nói – đừng dùng Amita nữa. Subhash nói – Amita giống như tình nhân của tôi. Tôi sẽ cho bạn xem một mẫu. Vì vậy, tôi đã gọi cho nhân viên hướng dẫn. Nhân viên hướng dẫn vội vã chạy tới. Anh ta hỏi nhân viên hướng dẫn – cho đến hôm nay tôi mới thưởng cho anh!