GNAX-010 Em hàng xóm ngọt nước Akari Mitani

GNAX-010 Em hàng xóm ngọt nước Akari Mitani, anh ấy đã nhiều lần nhờ tôi giúp đỡ khi làm việc nhà. Nhưng tôi không bao giờ đi xa hơn và không làm gì cả. Vợ tôi là sợi dây gắn kết giữa tôi và Rupa. Mọi công việc, chuyện trò đều thông qua vợ tôi. Nhưng tôi nhận thấy một điều. Hành vi của Lupa bắt đầu thay đổi, và bất cứ khi nào anh ấy cười nhạo tôi và gọi tôi là con rể, cô ấy lại có cơ hội. Tôi luôn cảm thấy rằng cô ấy đang giao tiếp bằng mắt với các từ. Con rể này dám ôm ta, ta sẽ không là nàng, còn có thể ôm hắn trước mặt vợ Cô ấy cũng nhận ra rằng trừ khi chúng tôi gặp mặt trực tiếp.