Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Anh ấy đã chăm sóc tôi Bạn đã luôn hướng dẫn tôi. Nó không phải từ phía tôi nhiều, nhưng anh ấy đã gieo mầm cuộc sống của mình cho tôi. Tôi nhớ rõ rằng một lần trong đời, ai đó đã làm tôi ngạc nhiên vào ngày sinh nhật của tôi. Sinh nhật bất ngờ cũng được cô bạn này lên kế hoạch. Vào thời điểm đó, tôi có liên quan đến một sự cố ở trường đại học. Mọi người đã rời đi, nhưng người bạn này đã ủng hộ tôi. Anh chưa bao giờ đóng cánh cửa trái tim mình vì em. Đó là thời đại học khi chúng tôi ngồi uống rượu cùng nhau. Tôi đã say và cả điều này nữa.