Gái có chồng thích được chịch ở phòng bếp

Tôi đã nói – cô ấy sẽ không đến bây giờ, cô ấy sẽ đến sau hai mươi phút nữa khi khỏe lại. Bạn sẽ bị giết ngay lập tức. Sarina nói – không, tôi sẽ không cho. Tôi nói – cho nó một người đàn ông nhanh chóng … Đừng giả vờ. Cô ấy nói – không có đàn ông, của bạn là béo. Không vào đâu hết. Ngón tay của bạn không được thâm nhập đầy đủ. Con gà trống sẽ đi như thế nào? Tôi nói – tôi sẽ nói thoải mái. Mọi thứ rồi sẽ qua. Cô ấy nói – bạn đắp chăn hoặc Riya sẽ đến. Tôi nói – Tôi sẽ không trốn trừ khi bạn không cho… Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì cho đến lúc đó. Cô ấy nói – thôi nào, không sao đâu.