Em sinh viên trẻ thích thú với những con cặc khủng

Một hôm tôi đến phòng cô ấy để xin một bản. Lúc đó cô ấy đang học. Khi tôi hỏi cô ấy một bản sao, cô ấy nói đợi đã. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Hôm nay tôi cảm thấy yêu anh ấy đến nỗi tôi không biết tại sao tôi lại cầu hôn anh ấy bằng lời nói Không. Cô ấy nói rằng nếu bạn nói sự thật, tôi cũng bắt đầu yêu bạn. Lần đó là gì, chúng tôi ôm nhau và ôm nhau. Núm vú của cô ấy ấn vào ngực tôi khi tôi ôm cô ấy. Tôi không muốn rời xa anh ấy, nhưng tôi phải làm vậy. Cô ngại ngùng nói – bạn muốn một bản sao, phải không? Sau đó cô đi lấy một bản sao.