Em sẽ vắt kiệt hết tinh trùng của anh nhé

Anh có hai con trai nhỏ nhưng nợ nần chồng chất, anh nói thu nhập chỉ dùng để trả nợ. Công- Nếu bạn không phiền, hãy để Mita làm việc với tôi, bạn sẽ nhận được một số tiền từ việc này. Cô bắt đầu đánh giá cao Công. Công nói – bạn đi ngay, tôi sẽ coi đó là công việc và gửi nó vào. Gửi nó ở đây trước 9 giờ sáng mai. Tuyên rời đi từ đó. Thresh bảo Mita ngồi đó. Sau đó, một số người khác bắt đầu dùng thuốc. Thôi nào các bạn, chúng ta sẽ ở đây sau, không có cái gọi là chết tiệt ở đây bây giờ. Đưa tôi đến một nơi khác. Cảnh sát trưởng đang nói chuyện với Cal trên cánh đồng.