Được gặp mặt thần tượng và rồi hai người quan hệ với nhau

Được gặp mặt thần tượng và rồi hai người quan hệ với nhau, Tôi nói chị dâu, mọi thứ đều đặc biệt đối với anh thực sự là anh em, anh thật may mắn và có một người vợ như em. Sau đó, chị dâu của tôi nói một giáo viên tốt nhưng trước tiên hãy nói cho tôi biết những gì bạn đã cho tôi thấy rất đặc biệt Bạn có thể cho tôi biết Tôi nói bỏ chị dâu đi. Chị dâu tôi nài nỉ và bảo tôi là đàn ông Tôi đã nói dáng người của bạn khuôn mặt của bạn thật tuyệt. Anh ấy nói bạn thích vẻ ngoài của tôi. Chị dâu tôi bật cười khi nói điều này. Bây giờ hai chúng tôi đã về đến nhà.