Đụ nàng dâu dễ dãi ngay trước mặt chồng

Một điều, thưa các bạn… khi một người phụ nữ xuất hiện trong tâm trí bạn, bạn chỉ quan tâm đến cô ấy. Cho đến khi không có được nàng, ngày đêm đứng lên ngồi xuống, trong lòng chỉ có nàng. Điều này cũng đúng với tôi! Tôi đến nhà Charu và gọi Đạt từ bên ngoài – Đạt-Đạt. Anh ta bước ra và nói – này Anurag, bạn có ở đó không? Bạn ơi, sao mới sáng sớm đã quên đường thế? Tôi- Đạt yaar, đây là kế hoạch đi công viên sáng nay. Mới đến từ đó. Tôi chỉ nhớ đã gặp bạn và nhấp một ngụm trà từ chị dâu tôi. Đạt Dụi mắt – vâng anh bạn…tại sao không, trà nóng sẽ xảy ra, vào đi! Tôi vào trong.