Đau đớn khi phải chứng kiến bạn gái bị sếp bạo dâm

Ngay sau khi tôi vào trong toàn bộ âm hộ của bà, tôi bắt đầu chửi rủa và nói với anh tôi rằng tôi muốn làm điều đó nhanh chóng. Shubham cũng bắt đầu đánh nhanh. Tôi nắm lấy tấm trải giường bằng cả hai tay và bắt đầu áp miệng vào tấm trải giường. Sau khi dập mạnh con cặc của anh tôi 15-20 cái thì âm hộ của tôi sũng nước. Đã đạt được Purnanand. Và sau khi đánh vào âm hộ của tôi một lúc, Shubham cũng gục xuống. Bây giờ tôi hỏi Shubham – bạn đã chạy với dì của bạn bao lâu rồi? Và tôi đã cố gắng cả ngày. Có lẽ dì tôi, người biết trái tim tôi, cũng đã khao khát dục vọng.