Dành cả ngày để địt em gái ngành trong khách sạn

Dành cả ngày để địt em gái ngành trong khách sạn, nhưng trong miệng cô ấy nói không. Khi tôi đang nói về điều đó, cửa hàng của nhà phân phối cũng đến. Sau khi đến trạm suất ăn, tôi đứng xếp hàng và đưa thẻ suất ăn. Sau một thời gian, số của tôi đến. Nhân viên suất ăn cho biết con số trên thẻ suất ăn này bị sai. Anh ấy yêu cầu chúng tôi đợi 10 phút. Tôi đã trở nên hạnh phúc Lần này, tôi có nhiều cơ hội ở bên dì hơn. Cả hai chúng tôi đi đến một bên và đứng. Khi đang nói chuyện với dì, tôi lại bắt đầu ấn tượng với dì bằng lời nói của mình Dì đồng ý.