Đám bạn đểu hiếp dâm mẹ của bạn

Một ngày nọ, tôi nói với ngài— ngài viện cớ cho mẹ tôi rằng tôi sẽ đưa Shilpa đến làm việc ở một công ty khác bên cạnh, mức lương cao hơn công ty này và công việc cũng không tệ. Sau đó đưa tôi đến phòng của bạn và fuck tôi tất cả những gì bạn muốn. Fuck my pussy một lần và cơn ngứa sẽ dịu đi. Đẩy tôi mạnh trong hai hoặc ba giờ. Sau đó, tôi sẽ đi với chồng tôi. Hãy đến đây và đụ tôi mỗi ngày. Tôi có đủ can đảm để nói đó là một kế hoạch chết tiệt. Nhưng sau khi tôi nói với anh ấy một trăm nghìn, anh ấy cũng không có gan làm điều đó. Lý do của anh ấy là anh ấy có thể mất việc nếu có ai đó nghi ngờ.