Cuối tuần bố mẹ vắng nhà nên chúng tôi thác loạn

Dì nói – Bablu đi lưu diễn vài ngày vì công việc văn phòng. Hôm qua anh ấy gọi điện và nói phải 5-6 ngày nữa anh ấy mới về, bạn đã biết Karva Chauth sắp đến rồi. Vì vậy, bạn phải gửi một số mặt hàng cho preeti theo nghi lễ. Tôi biết anh rất bận, nhưng con trai tôi sẽ không từ chối. Cô ấy sống gần văn phòng của bạn, vì vậy ngày mai bạn đưa những thứ này đến nhà của Preeti và đến văn phòng của bạn. Tôi nói – được rồi cô ơi … sáng mai đến lấy hàng và giao cho Preeti. Tôi đã lâu không gặp anh ấy nên tôi cũng lấy cớ này để gặp anh ấy. Chúng tôi đã có một cuộc họp vào chiều hôm qua.