Cùng với chị gia sư xinh đẹp sưởi ấm cơ thể

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện đến khuya mỗi đêm, và nói một cách ngắn gọn, chúng tôi đã trở nên rất thân thiết với nhau. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi nói với anh ấy – Tôi có chuyện muốn nói với anh. Kavita nói – bạn đang nói về cái gì vậy? Nói. Tôi – phải nói là anh ấy sợ tôi! Thơ – Vớ vẩn … Sợ gì? Tôi-Kabita, bạn sẽ không nổi giận với tôi, và hứa sẽ không ngừng nói. Tôi hoảng sợ – Tôi thích bạn rất nhiều. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Sau khi bài thơ lắng đọng một thời gian thì sao? Anh đã hứa sẽ không giận em.