Con gái của bạn hiện tại đang là Sugar Baby

Con gái của bạn hiện tại đang là Sugar Baby, Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tất cả các hồ sơ văn phòng, sự sạch sẽ, hồ sơ khách, điện thoại, đồ dùng nhà bếp, phòng nghỉ gắn liền với văn phòng của tôi, v.v. Cô ấy nói thưa ông. ông có thể cho tôi xem văn phòng, nhà bếp, nhà vệ sinh được không. Tôi sẽ chỉ cho bạn nơi tôi làm việc. Tôi cho anh ấy xem phòng làm việc của tôi trước. Hiển thị tất cả các tệp và giải thích công việc trên các tệp. Sau đó anh chỉ cho cô nhà bếp và cuối cùng là nhà vệ sinh. Phòng nghỉ. đó là phòng ngủ đầy đủ tiện nghi của tôi.