Cô vợ dâm đãng vẫn chứng nào tật nấy

Khi hiểu ra điều này, tôi cũng nghĩ không đúng khi đã yêu, đã yêu mà bắt đầu lợi dụng con trai. Bây giờ tôi cho anh ấy thấy rằng tôi chỉ yêu anh ấy. Và những người khác chỉ là bạn bè. Anh ấy chủ yếu hôn và thỉnh thoảng chơi với ngực tôi. Hoặc đôi khi anh ấy cho tay vào trong quần lót của tôi và vuốt ve đám lông âm hộ của tôi. Nó không thể được giúp đỡ. Và họ không có cơ hội. Thay vào đó, họ chăm sóc mọi nhu cầu của tôi. Làm giàu cho sở thích không thể thực hiện được bằng tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, một số người trong số họ đã trực tiếp nói về việc sẽ mất bao lâu để bắt đầu và liệu họ có cần được hôn một lần hay không.