Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một người rất tốt

Sau đó, tôi nhìn vào chiếc xe và hỏi – cô có phải là con gái của Chaudhary Sahab không? Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng người này biết cha tôi. Anh ta hỏi thêm – tại sao bạn muốn viên thuốc này? Anh ấy nói – nếu tôi hỏi chaudhary sahib, tôi sẽ làm và tôi sẽ trả lại. Anh ta đặt điện thoại trở lại và nói, “OK, bắn hai phát thay vì một.” Cho bạn bè ăn một con và tự ăn một con. Tôi nói nhỏ – tại sao tôi ăn? Anh ta nói – bởi vì miệng tôi sẽ không đóng lại nếu tôi không tính giá. Trong lòng tôi, hôm nay tôi cảm thấy rất không khỏe.