Chủ tịch số hưởng và em thư ký dâm đãng

Khi tôi vén tấm sari của dì Sarita lên và dang hai chân dì ra, tôi thấy rằng âm hộ của dì rất mịn màng. Không có một sợi lông nào mọc trên âm hộ của dì tôi. Sau đó, tôi dang hai chân của cô ấy ra và đưa con cặc của Desi đến gần âm hộ của dì tôi và bắt đầu xoa hạt trầu lên con cặc của tôi trong khe âm hộ nóng bỏng của dì. Trong khi đó, dì tôi bắt đầu nức nở mê mẩn. Ngoài ra, cô ấy mở dây và đưa lưỡi vào âm hộ và bắt đầu liếm nước âm hộ. Phấn khích khi được liếm âm hộ, cô ấy bắt đầu ấn đầu vào âm hộ tôi. Nước mặn chảy ra từ âm hộ của dì tôi…Tôi bắt đầu liếm nó.