Chơi tập thể gái dân tộc hàng ngon

thực sự, anh ta có quyền năng đến thế sao? Anh ấy đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấy đã ở trong thư viện rất lâu, anh ấy đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra Mọi thứ từng xảy ra. Cô ấy nhận ra rằng sức mạnh của mình vượt xa sự đồng cảm hay thần giao cách cảm đơn giản, và cô ấy có thể kiểm soát người khác. Anh ấy quyết định bắt đầu kiểm tra mọi người trong thư viện; đầu tiên, anh ấy sẽ bắt họ mắc lỗi khi viết, sau đó anh ấy sẽ bắt họ đứng dậy và lấy một cuốn sách, hoặc hỏi một thủ thư hay gì đó. Dần dần, anh ta có thể kiểm soát hành vi thể chất của mọi người ngày càng dễ dàng hơn.