Chịch nhau cùng các em nhân viên trong quán hát

Chịch nhau cùng các em nhân viên trong quán hát, vì vậy vui lòng nhắn tin cho tôi nếu bạn cần giúp đỡ. Anh ấy nói có và cho tôi số. Tôi cũng đã cho anh ta số của tôi bằng cách cho anh ta một cuộc gọi nhỡ. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu ở đây. Tin nhắn của Aakriti bắt đầu đến từ chính đêm hôm đó. Sau đó, nó trở thành một ca đêm mỗi ngày. Từ từ tình bạn của chúng tôi lớn lên và chúng tôi bắt đầu nói chuyện cho đến 4 giờ đêm. Một ngày anh ấy nói anh đã yêu em. Nếu bạn thích tôi, hãy gặp tôi và nói chuyện với tôi. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện sau ngày hôm nay.